Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Pars Havanavard Iranian

اخبار

loading...

مطالب آموزشی

loading...
loading...

واژه آیرودینامیک از کلمه یونانی aerios به معنی «مربوط به هوا» و dynamis به معنی «نیرو» می آید. آیردینامیک مطالعه حرکت گازها -مهم ترین آنها هوا- و تأثیر آنها بر حرکت اشیایی است که در میانشان حرکت می کنند. به عبارت دیگر آیرودینامیک طریقه حرکت هوا در اطراف چیزها است.

به این ترتیب هر چیزی که میان هوا حرکت می کند به آیرودینامیک یعنی رفتار هوا در اطراف چیزهای متحرک واکنش نشان می دهد. موشکی که از سکو پرتاب می شود و بادبادکی که در آسمان به پرواز درمی آید به آیرودینامیک واکنش نشان می دهد. آیرودینامیک حتی بر روی خودروها هم عمل می کند، چراکه هوا در اطراف خودروها جریان دارد.
انسان ها هزاران سال است که به آیرودینامیک و پرواز علاقه مندند هر چند که پرواز در داخل ماشینی سنگین تر ازهوا تنها درصد سال گذشته امکان پذیر شده است. آیرودینامیک توضیح می دهد که یک هواپیما چگونه می تواند پروازکند. آیرودینامیک بر حرکت موشک و یا بادبادک در حال پرواز نیز تأثیر می گذارد.